Juridisk ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er kun ment å gi generell veiledning for personlige bruk. Vi, MMC Norge AS, gir informasjon basert på at vi ikke selger bilene direkte til deg som forbruker. Du må derfor ikke bruke informasjonen som erstatning for kontakt med forhandlere eller selgere som er nevnt på dette nettstedet.

Selv om vi tilstreber å sikre at informasjonen på dette nettstedet er oppdatert og hentes fra pålitelige kilder, er vi ikke ansvarlige for feil eller utelatelser. All informasjon på dette nettstedet er oppgitt uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet, og uten noen form for garanti, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for ytelse, tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for ethvert formål som er utelukket i størst mulig grad tillatt i henhold til Norges lover, og du aksepterer selv fullt ansvar for bruk av nettstedet og den informasjonen det har

Du skal ikke utelukkende bare stole på informasjonen på dette nettstedet, eller bruke informasjonen som erstatning for uavhengige undersøkelser og/eller din egen tekniske og økonomiske vurdering. Vi aksepterer ikke noe ansvar for deg, uansett om det foreligger kontrakt eller erstatning (inkludert uaktsomhet) for eventuelle skader, tap eller utgifter du måtte pådra seg som følge av noen av dine handlinger eller unnlatelser som ble gjort i avhengighet av eller som følge av informasjonen som var inneholdt på denne nettsiden.

Dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, innhold, bilder, video, lyd og grafikk, er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk, varemerker og/eller andre eiendomsrettigheter. Alle individuelle artikler, rapporter og andre elementer som utgjør nettstedet kan være beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Du godtar å overholde alle tilleggsopplysninger om opphavsrett eller begrensninger på dette nettstedet.

Dersom du velger å laste ned, skrive ut eller kopiere innhold fra nettstedet, må du gjøre det i henhold til disse vilkårene. Slike aktiviteter er bare tillatt for personlig bruk eller for levering til tredjeparter uten kommersiell gevinst og for personlig bruk. I alle tilfeller skal vi krediteres som kilden til materialet, og du godtar å holde oss fri for eventuelle krav fra tredjepart som følge av brudd på disse vilkårene.

Ingen annen utskrift, kopiering, gjenbruk eller nedlasting, enten elektronisk eller på annen måte, er tillatt. Hvis du imidlertid vil gjøre bruk av noe av vårt materiale utenfor vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen, må du sende en detaljert søknad til Markedsavdelingen, MMC Norge AS, Postboks 6843 Rodeløkka, 0504 Oslo for å innhente tillatelser.

Disse nettstedbetingelsene og tilgangen til dette nettstedet er underlagt Norsk lov og jurisdiksjonene til de norske domstolene.

Hovedkontor:

MMC Norge AS

Postboks 6843 Rodeløkka

0504 Oslo

Telefon 23 37 61 00

firmapost@mitsubishi-motors.no

Org. nr 927 891 700