WLTP - Hva er det?

WLTP er en mer presis metode for å måle drivstofforbruk og CO2- utslipp fra biler, og danner grunnlaget for bilavgiften i Norge. Metoden er utviklet av EU. Fra 1. september 2018 skal alle nye modeller testes etter WLTP, og fra 1.1.2020 danner WLTP-tallene grunnlag for bilavgiften på personbil.

WLTP - Målemetode

WLTP står for Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, og er en global standard for å måle forbruk av drivstoff, energi, CO2-utslipp og andre utslipp for personbiler og lette nyttekjøretøy.

Denne metoden er mer nøyaktig enn den gamle metoden, NEDC (New European Driving Cycle), som ble utviklet på 80-tallet. NEDC fikk sine resultater fra en teoretisk kjøreprofil, mens WLTP-testen utføres i laboratorium på et testapparat med ruller, slik at biler av samme type i prinsippet får samme resultat uansett hvor i verden målingen utføres. I motsetning til NEDC-testene suppleres WLTP med reelle tester på vei, og er basert på data samlet fra hele verden.

WLTP gir dermed et mer reelt bilde på hvordan folk flest faktisk kjører.

Hva er forskjellen mellom NEDC og WLTP?

Siden WLTP er mer nøyaktig vil tallene for drivstofforbruk og utslipp bli høyere, og WLTP-metoden gir gjennomgående vesentligere høyere CO2-tall enn NEDC-målingene. For enkelte bilmodeller er forskjellen over 30 prosent. I Norge er engangsavgiften nært knyttet til bilens CO2-utslipp, og det er en reel fare for at prisen på nybiler vil fare i været dersom det ikke foretas politiske grep.

Et annet aspekt er at el- og hybridbiler vil få oppgitt kortere rekkevidde. WLTP måler energiforbruk langt mer nøyaktig enn NEDC, og det vil senke rekkeviddetallene for el- og hybridbiler. Dermed vil langt flere modeller bli rammet av de nye rekkeviddereglene som ble innført 1. juli 2018. Hybridbiler er ekstra utsatt, da de vil få målt høyere CO2-utslipp og kortere rekkevidde. De risikerer å få høyere engangsavgift og lavere elbilfradrag.

Hvorfor WLTP?

Målet med WLTP er å få mer realistiske data på hvordan biler presterer uansett drivlinje – og hvilken effekt de har på miljø og omgivelser. Samtidig påpeker EU nytten produsentene har av det blir ett felles målesystem, da Japan, Sør-Korea og India kommer også til å ta i bruk WLTP.

For å oppnå målinger som er basert på hvordan biler faktisk kjøres, testes bilene i WLTP-metoden over lengre avstander, i mer varierte miljøer og under mer varierte temperaturforhold. Man benytter seg også av flere girskifter og kjører bilene i høyere gjennomsnittsfart og med høyere maksfart. Ikke minst benyttes biler som er utstyrt slik de faktisk er. Et av problemene med NEDC-testen var at enkelte fabrikanter testet «nedstrippede» varianter av sine biler, og brukte resultatene derfra til å gjelde for alle utstyrsvarianter.

Felles og mer realistiske målinger vel og bra, men i bakgrunnen lurer EUs mål om et flåteutslipp på 95 g/km CO2 i 2021. Bilbruk står for 12 prosent av CO2-utslippet i Europa, og 2021-målet representerer en 40 prosents reduksjon av utslippene målt mot 2007-tallene.

Bilindustrien risikerer gigantiske bøter om målet ikke nås. Tatt i betraktning at 95-gramsmålet ble vedtatt med utgangspunkt i NEDC-tester, vil WLTP forsterke bilindustriens behov for dramatiske grep fremover.

På grunn av forbedringene i metoden, er WLTP en langt mer nøyaktig på måling av drivstoffbruk og utslipp.