Ladbar vs. ikke ladbar

Hybrid

Hva er forskjellene mellom ladbare og ikke-ladbare?

Ikke-ladbar hybrid

Betegnelsen hybrid brukes om biler som får kraft til fremdrift fra to forskjellige kilder. Disse kildene er en eller flere elektriske motorer samt en bensin- eller dieseldrevet forbrenningsmotor. Tradisjonelle hybridbiler har relativt små batterier og kan kun kjøre kortere distanser på ren strøm, ofte bare et par kilometer i lav fart. De kan ikke lades fra en ekstern kilde. Batteriet må dermed lades ved hjelp av energi bilen selv produserer gjennom bruk av forbrenningsmotorene, f.eks. i form av varme eller regenerering ved nedbremsing.

Ladbar/Plug-in hybrid

Begrepene plug-in hybrid og ladbar hybrid blir ofte brukt om hverandre, men betyr akkurat det samme. I motsetning til rene hybridbiler kan ladbare hybrider lades direkte fra en ekstern strømkilde. På den måten kan de ladbare hybridbilene fungere som rene elbiler på lengre distanser. De ladbare hybridene har som regel et større batteri enn rene hybrider, noe som gjør at de også kan kjøre lengre på ren strøm. Fra to til fem mil er gjerne oppgitt el-rekkevidde for de ulike ladbare hybridene.

Hvordan lade?

Det er viktig å skille de ladbare hybridene fra vanlige hybrider eller "mild-hybrider" da sistnevnte ikke har mulighet for å kunne lades fra en ekstern strømkilde. Med en ladbar hybrid kan du lade «full tank» via stikkontakten hjemme. Nettopp fordi ladbare hybridene har denne muligheten, har de også lengre rekkevidde som rene elbiler enn vanlige hybrid-biler. Du kan med andre ord kjøre lengre på ren strøm med en ladbar hybrid enn en tradisjonell hybrid.
Ladbar hybrid
Vil du vite mer, eller teste Outlander PHEV?

Mitsubishi Outlander PHEV kan i likhet med mange mildhybrider også lades ved hjelp av såkalt regenerativ bremsing. Regenerativ bremsing lader fremdriftsbatteriet når føreren slipper gasspedalen eller når bremsepedalen brukes. Føreren kan selv bestemme graden av regenerativ bremsing.

Med muligheten for å kunne lade fra en ekstern strømkilde kombinert med muligheten for å lade ved hjelp av regenerativ bremsing, tilbyr en ladbar hybrid det beste fra to verdener.

Nivåvelgeren for regenerativ bremsing er plassert på rattet slik at du enkelt kan justere graden av bremsing på seks forskjellige nivåer.

Foto: Outlander PHEV med regenerative bremsehendler

Mange ladbare hybrider, Mitsubishi Outlander PHEV inkludert, kommer med mulighet for både vanlig lading og hurtiglading. En full opplading av batteriet på Mitsubishi Outlander PHEV fra kontakten hjemme vil ta omtrent 5 timer. På en hurtigladestasjon vil batteriet kunne lades opp til ca. 80% på omtrent 30 minutter. Mitsubishi Outlander PHEV leveres med en 10m/10A kabel for lading hjemme. Ladestatus kan man lese av på skjermen i bilen. Mitsubishi Outlander PHEV kan også lades ved hjelp av en "charge" knapp i midtkonsollen. Da benyttes bensin til å lade batteriet, noe som kan være nyttig om man ønsker å kjøre på ren strøm i nærmiljøet, eller om man vil sikre maksimal effekt til firehjulstrekket.

Rekkevidde

Rekkevidden for hvor langt du kan kjøre med en bil vil alltid variere basert på en rekke faktorer. Hastighet og kjørestil, topografi, aerodynamikk, høyde, bagasje, antall passasjerer, årstid, og vær og vind, for å nevne noe faktorer, spiller inn. Dette gjelder for alle typer drivstoff. Mitsubishi Outlander PHEV har elektrisk rekkevidde på 54 kilometer i henhold til CO2MPAS, og 45 kilometer i henhold til målemetoden WLTP.

Bagasjerom

Ladbare hybrider har som regel lengre rekkevidde på ren elektrisitet enn hybrider uten mulighet for å lade via strøm. Dette på grunn av at de ladbare hybridene ofte har et større batteri. Da batteriet på mange ikke-ladbare hybrider er bygd inn som en del av bagasjerommet, betyr større batteri mindre bagasjeplass. Dette er derimot ikke tilfellet for Mitsubishi Outlander PHEV, hvor man gjennom et innovativt design, har plassert batteriet i underkant av selve bilen.