Ladbar VS ikke ladbar hybrid

Hva er forskjellene?

Hva menes med hybrid?

Betegnelsen hybrid brukes om biler som får kraft til fremdrift fra to forskjellige kilder. Disse kildene er en eller flere elektriske motorer, samt en bensin- eller dieseldrevet forbrenningsmotor.

Begrepene plug-in hybrid og ladbar hybrid blir ofte brukt om hverandre, men de betyr akkurat det samme.

Ladbare hybridbiler

Disse kan lades direkte fra en ekstern strømkilde og på den måten fungere som rene elbiler på distanser som dekker de flestes behov i hverdagen. El-rekkevidden på bestselgeren Mitsubishi Outlander PHEV er 45 kilometer (målt etter den nye og realistiske målemetoden WLTP).

Dette i motsetning til ikke-ladbare hybrider, som da ikke har den åpenbare fordelen det er å kunne lades fra en ekstern strømkilde. En ikke-ladbar hybrid har et vesentlig mindre batteri sammenlignet med en ladbar hybrid, og da samtidig en vesentlig kortere el-rekkevidde.

Ikke-ladbar hybrid

Tradisjonelle hybridbiler, kalt ikke-ladbare, mildhybrid eller "selvladbar" hybrid, har relativt små batterier og kan kun kjøre kortere distanser på ren strøm, ofte bare et par kilometer i lav fart. De kan ikke lades fra en ekstern kilde. Batteriet må dermed lades ved hjelp av energi bilen selv produserer gjennom bruk av forbrenningsmotorene, eller regenerering ved nedbremsing.

Hvordan lade?

Det er viktig å skille de ladbare hybridene fra vanlige hybrider eller "mild-hybrider" da sistnevnte ikke har mulighet for å kunne lades fra en ekstern strømkilde. Med en ladbar hybrid kan du lade «full tank» via stikkontakten hjemme. Nettopp fordi ladbare hybridene har denne muligheten, har de også lengre rekkevidde som rene elbiler enn vanlige hybrid-biler. Du kan med andre ord kjøre lengre på ren strøm med en ladbar hybrid enn en tradisjonell hybrid.
Foto: Outlander PHEV Lading

Regenerering

Mitsubishi Outlander PHEV kan i likhet med mange mildhybrider også lades ved hjelp av såkalt regenerativ bremsing (selvlading). Regenerativ bremsing lader fremdriftsbatteriet når føreren slipper gasspedalen eller når bremsepedalen brukes. Føreren kan selv bestemme graden av regenerativ bremsing.

Med muligheten for å kunne lade fra en ekstern strømkilde kombinert med muligheten for å lade ved hjelp av regenerativ bremsing, tilbyr en ladbar hybrid det beste fra to verdener.

Nivåvelgeren for regenerativ bremsing er plassert på rattet slik at du enkelt kan justere graden av bremsing på seks forskjellige nivåer:

Lading

Mange ladbare hybrider, Mitsubishi Outlander PHEV inkludert, kommer med mulighet for både vanlig lading og hurtiglading. En full opplading av batteriet på Mitsubishi Outlander PHEV fra kontakten hjemme vil ta omtrent 5 timer. På en hurtigladestasjon vil batteriet kunne lades opp til ca. 80% på omtrent 30 minutter.

Mitsubishi Outlander PHEV leveres med en 10 meter/10A kabel for lading hjemme. Ladestatus kan du lese av på skjermen i bilen. Mitsubishi Outlander PHEV kan også lades ved hjelp av en "charge" knapp i midtkonsollen. Da benyttes bensin til å lade batteriet, noe som kan være nyttig om du ønsker å kjøre på ren strøm i nærmiljøet eller i byer, eller om du vil sikre maksimal effekt til firehjulsdriftsystemet.

Rekkevidde

Hvor langt du kan kjøre med en bil vil alltid avhenge og variere basert på en rekke faktorer. Hastighet og kjørestil, topografi, aerodynamikk, høyde, bagasje, antall passasjerer, årstid, og vær og vind, for å nevne noe, spiller inn. Dette gjelder for alle typer drivstoff.

Mitsubishi Outlander PHEV har elektrisk rekkevidde på 54 kilometer i henhold til målemetoden CO2MPAS, og 45 kilometer i henhold til den nye og strengere målemetoden WLTP. I gjennomsnitt kjører en personbil 33 kilometer daglig i Norge ifølge SSB, slik at de fleste kan gjøre unna sine daglige gjøremål på ren strøm.

I tillegg gjør bensinmotoren at bilen får en total rekkevidde på ca 600 kilometer, slik at "rekkeviddeangst" og "ladeangst" blir ukjente begreper med Outlander ladbar hybrid.

Foto: Outlander PHEV bagasjeplass

Bagasjerom

Ladbare hybrider har lengre rekkevidde på ren elektrisitet enn hybrider uten mulighet for å lade via strøm. Dette på grunn av at de ladbare hybridene ofte har et større batteri.

Da batteriet på mange ikke-ladbare hybrider er bygd inn som en del av bagasjerommet, betyr større batteri mindre bagasjeplass. Dette er derimot ikke tilfellet for Mitsubishi Outlander PHEV, hvor vi gjennom et innovativt design, har plassert batteriet i underkant av selve bilen.

Oppsummert

Om du ønsker muligheten til å kjøre mest mulig på ren strøm i hverdagen, samtidig som du unngår å tenke på lading eller ladekøer når du skal på langtur, er en ladbar hybrid et godt og sikkert valg sammenliknet med både elbil og hybrid uten eksterne lademuligheter.
Vil du vite mer, eller teste Outlander PHEV?