Sikker lading av elbil

Som for alle elektriske apparater er det avgjørende at også el- og hybridbiler blir ladet på en sikker måte. Her har vi samlet de tre viktigste tingene du må være klar over for sikker lading av din el- eller hybridbil.

1. Bruke egen «hjemmelader»

Å bruke egen hjemmelader som kun er ment for å lade en elbil er den sikreste løsningen. Det vanligste uttaket fra en slik boks er «type2» kontakten. Disse ladeboksene har normalt sett innebygde sikkerhetsfunksjoner som kontrollerer fordelingen av strøm, og eventuelle feil som skulle oppstå. Jordfeilbryter (type B)* er ofte installert i boksen.

Vurderer du anskaffelse av din egne hjemmelader? Det kan vi hjelpe deg med! Ta kontakt med din lokale forhandler, dem kan råde deg om type. Hjemmelader bruker 16A kurs, som vil si at ladingen går litt raskere enn med ladekabelen som medfølger bilen.

2. Bruke eksisterende kontakt

Alle Mitsubishi biler leveres med en ladekabel som kan brukes i en vanlig stikkontakt (Schuko), men vi oppfordrer å tilrettelegge ladesituasjonen slik at den blir så trygg som mulig. Stikkontakten skal ha en egen kurs med maks 10A sikring, og kontakten skal beskyttes av en egen jordfeilbryter (type B)*. Pass på at det ikke er andre forbrukere i samme krets som kan forstyrre ladingen. Kontakter som er gamle/mye i bruk kan utvikle slitasjeskader som gir varmgang ved lading. Kontroller alltid kontaktens tilstand. Dette gjøres enklest ved å sjekke etter varmgang etter ca. 15 min. bruk/lading. Ved den minste tvil om kontaktens tilstand – kontakt en elektriker. Bruk alltid krok for å henge opp ladekabelens elektronikkboks (CCID). Dette for å minimere slitasje/skade som kan forekomme av ladeboksens vekt dersom den blir hengende i ledningen fra kontakten. Ta kontakt med en elektriker for å sikre tilstanden på ditt anlegg. 

3. Ikke bruk skjøteledning

Under lading skal ikke skjøteledning eller kabeltrommel benyttes. Ved bruk av skjøteledning/kabeltrommel økes faren for varmgang og skade.

*Jordfeilbryter type B sørger for at kobling er sikret mot eventuelle forstyrrelser elbilen kan påvirke strømnettet. Jordfeilbryter type B sørger for at strøm fra elbilen din ikke flyttes tilbake til det elektriske anlegget du benytter under lading. Dersom det skulle skje et uhell, og det ble benyttet en stikkontakt eller andre ladeforhold uten jordfeilbryter type B, vil det kunne påvirke et eventuelt forsikringskrav.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap